MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Lập kế hoạch, xây dựng các chiến lược Marketing bao gồm Website, Ecommerce, SEO/SEM, Email, Social media… theo định hướng công ty.
  2. Duy trì sự hiện diện của brand trên các nền tảng Social, Ecommerce
  3. Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch Digital Marketing và đánh giá theo các chỉ số mục tiêu (ROI và KPIs)

YÊU CẦU

  1. Cử nhân chuyên ngành Marketing, Tài chính, Quản trị
  2. Có 1-2 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing (ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing, Brand marketing…)
  3. Sử dụng tốt bộ công cụ văn phòng (Word, Excel, Email…)
  4. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
  5. Yêu thích các sản phẩm tại ECOHUB