QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhà cung cấp địa phương. Chúng tôi thấu hiểu và đặt chất lượng và tiến độ lên hàng đầu. Bạn sẽ tránh phải những rắc rối khi làm việc với những nhà cung cấp trậm trễ và không đáng tin cậy.

Thông thường, quy trình làm việc của chúng tôi sẽ bao gồm 9 bước sau khi đã tiếp nhận đẩy đủ yêu cầu từ khách hàng.

  1. Thảo thuận và lên kế hoạch mua hàng
  2. Tìm kiếm nguồn hàng
  3. Lựa chọn nhà cung ứng
  4. Đàm phán về giá, điều khoản và ký hợp đồng
  5. Đo lường và đánh giá hiệu quả của nhà cung ứng
  6. Theo dõi chất lượng và tiến độ của nhà cung ứng
  7. Kiểm tra hàng hoá trước và sau khi đóng gói
  8. Vận chuyển hàng hoá theo các điều khoản giao hàng
  9. Duy trì tính ổn định của việc cung ứng