Chúng tôi tin rằng công việc của bạn không chỉ là một công việc!

Chúng tôi là một nhóm làm việc nhiệt huyết, mang lại kết quả và luôn vui vẻ trong suốt chặng đường. Chúng tôi đi cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển…

Không thấy công việc phù hợp với bạn? Vẫn gửi cho chúng tôi hồ sơ của bạn và cho chúng tôi biết loại vị trí mà bạn quan tâm. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng để tham gia vào đội ngũ đang phát triển của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách cơ hội việc làm bình đẳng và cung cấp cho tất cả nhân viên môi trường làm việc cần thiết để họ có thể thăng tiến dựa trên năng lực và kỹ năng của họ.

Gửi thư quan tâm đến: hr@ecohub.vn

QUYỀN LỢI

  1. Lương tháng thứ 13
  2. Thưởng doanh thu, đạt KPI
  3. Ngày nghỉ có lương
  4. Bảo hiểm xã hội
  5. Xét tăng lương 2 lần/năm
  6. Khác