MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Làm việc, trao đổi thông tin với kế toán thuế
 • Lưu trữ hoá đơn, chứng từ…
 • Soạn các hợp đồng, báo giá. (Tiếng Việt / Tiếng Anh)
 • Theo dõi các khoản phải trả/phải thu
 • Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro
 • Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát
 • Tính lương nhân viên
 • Phân tích và lên báo cáo tình hình kinh doanh
 • Quản lý hàng tổn kho/chi phí hàng tồn kho
 • Kiểm kho định kỳ, đột xuất, nhập xuất hàng… chuyển giao cho bộ phận kho, đóng gói.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí Kiểm toán viên hoặc các vị trí tương tự
 • Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin
 • Sử dụng cơ bản Excel, Word…