#ecohub

Trách nhiệm xã hội

Nhiệm vụ của chúng tôi tập trung vào việc bảo tồn và gìn giữ Trái đất. Để bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta, chúng ta không thể chỉ giảm thiểu rác thải mà còn phải đầu tư vào các tổ chức từ thiện hoàn toàn tận tâm để tái tạo và phục hồi thế giới của chúng ta khỏi những thiệt hại mà con người chúng ta đã gây ra.

Với suy nghĩ này, ECOHUB là thành viên của tổ chức World Wide Fund For Nature (WWF), Chúng tôi cam kết sẽ góp một phần lợi nhuận vào các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc khôi phục môi trường.